Historia

Wyjaśnij, na czym polegał plan 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegał plan

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Plan "Burza"

- Plan operacyjny opracowany przez kierownictwo AK.

- Zakładał w swoich planach wybuch powszechnego powstania zbrojnego i prowadzenie wzmożonych walk przeciwko Niemcom. 

- Na terenach odbitych planowano ujawnienie cywilnych i wojskowych struktur Podziemnego Państwa Polskiego (PPP), podległych władzom polskim na uchodźstwie. 

- Plan "Burza" rozpoczął się w 1944 r. na Wołyniu w chwili przekroczenia przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy polsko - sowieckiej. 

- Żołnierze AK brali udział w walkach we Lwowie, Wilnie (operacja "Ostra Brama"), na Lubelszczyźnie i Białostocczyźnie. 

- Armia Czerwona rozbrajała żołnierzy AK, a oficerów deportowano w głąb ZSRR, dlatego Komenda Główna AK podjęła decyzję o samodzielnym oswobodzeniu stolicy i włączeniu Warszawy w plan "Burza". Jak się niebawem okazało - Stalin względem Warszawy miał już swoje własne plany. 

 • Żołnierze AK na ulicach Wilna w lipcu 1944 r.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dzieki za pomoc!
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie