Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, na czym polegał plan 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegał plan

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Plan "Burza"

- Plan operacyjny opracowany przez kierownictwo AK.

- Zakładał w swoich planach wybuch powszechnego powstania zbrojnego i prowadzenie wzmożonych walk przeciwko Niemcom. 

- Na terenach odbitych planowano ujawnienie cywilnych i wojskowych struktur Podziemnego Państwa Polskiego (PPP), podległych władzom polskim na uchodźstwie. 

- Plan "Burza" rozpoczął się w 1944 r. na Wołyniu w chwili przekroczenia przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy polsko - sowieckiej. 

- Żołnierze AK brali udział w walkach we Lwowie, Wilnie (operacja "Ostra Brama"), na Lubelszczyźnie i Białostocczyźnie. 

- Armia Czerwona rozbrajała żołnierzy AK, a oficerów deportowano w głąb ZSRR, dlatego Komenda Główna AK podjęła decyzję o samodzielnym oswobodzeniu stolicy i włączeniu Warszawy w plan "Burza". Jak się niebawem okazało - Stalin względem Warszawy miał już swoje własne plany. 

  • Żołnierze AK na ulicach Wilna w lipcu 1944 r.