Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Władze radzieckie wobec przesiedlonych Polaków 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Władze radzieckie wobec przesiedlonych Polaków

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Przedstaw stosunek władz radzieckich do przesiedlonych Polaków

Sowieci zaznaczali, że przesiedleńcy z Polscy to głównie inteligencja, która nastawiona jest bardzo wrogo do komunistycznej władzy i idei budowy socjalizmu. Zaznaczano, że należy podjąć zdecydowane kroki w celu sparaliżowania "antypaństwowej" działalności Polaków. Społeczeństwo polskie poddano procesowi sowietyzacji, aby ograniczyć ewentualny opór i osłabić ich ducha narodowego. Sowieci zamierzali wyeliminować wszystkich, którzy mogliby przeszkodzić we wprowadzeniu ustroju komunistycznego na zdobytych przez ZSRR obszarach.

2. Opisz, jakie warunki władze radzieckie przygotowały polskim przesiedleńcom

Przesiedleni Polacy nie otrzymali żadnej pomocy ze strony ZSRR. Na nowych terenach - rozlokowano całe rodziny, za ich własne środki finansowe. Osadzono ich w niewielkich miejscowościach, sowchozach oraz dzielnicach rzemieślniczych. Przesiedleńcy, wśród których przeważała inteligencja, służby porządkowe, ziemianie oraz właściciele warsztatów i sklepów - mieli podejmować przede wszystkim pracę fizyczną. Poddawano ich indoktrynacji komunistycznej.