Historia

Opisz charakter walk w trakcie bitwy 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Opisz charakter walk w trakcie bitwy

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

Charakter walk w czasie bitwy o Atlantyk.  

Bitwa o Atlantyk trwała w latach 1939 - 1945. Była to najdłuższa kampania II wojny światowej, toczona na Oceanie Atlantyckim. Rozpoczęła się 3 września 1939 r. (w momencie przystąpienia Wielkiej Brytanii do II wojny światowej) i trwała aż do momentu kapitulacji Niemiec w maju 1945 r. 

Najważniejszymi uczestnikami zmagań bitwy o Atlantyk były: brytyjska Royal Navy (Królewska Marynarka Wojenna) oraz Kriegsmarine (marynarka wojenna III Reszy Niemieckiej). 

W 1941 r. do walki o Atlantyk przystąpiła również flota amerykańska. Obok nich, w zmaganiach na bezkresnych przestworzach Ocenu uczestniczyły również mniejsze floty: Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Belgii, Norwegii oraz Wolnej Francji. 

Niemcy prowadzili wojnę przeciwko alinackiej żegludze handlowej. Hitlerowi chodziło o odcięcie Wysp Brytyjskich od pomocy płynącej z USA. Niemcy pragnęli zmusić w ten sposób Brytyjczyków do kapitulacji. 

Niemcy stosowali taktykę "wilczych stad". Łodzie podwodne pływały w zwartym szyku, blisko siebie, tak aby ograniczyć straty. Przeciwko nim wyruszały alianckie konwoje, osłaniane przez niszczyciele, samoloty wyposażone w bomby głębinowe oraz lotniskowce eskortowe. Apogeum niemieckich ataków na alianckie konwoje przypada na lata 1941 - 1943. 

Po agresji Niemiec na ZSRR celem niemieckich ataków stały się również konwoje ze sprzętem wojennym, płynące do portów w Murmańsku i Archangielsku. W II poł. 1943 r. szala zwycięstwa w bitwie o Atlantyk zaczęła przechylać się w stronę aliantów. Niemniej jednak, Niemcy aż do końca wojny, prowadzili działana wojenne na morzach i Atlantyku. 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie