Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Edukacja II Rzeczypospolitej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Edukacja II Rzeczypospolitej

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Porównaj system szkolny II Rzeczypospolitej z systemem edukacji obowiązującym współcześnie

- System szkolny II Rzeczypospolitej opierał się na 6 - letniej szkole powszechnej, 4 - letnim gimnazjum ogólnokształcącym, 2 - letnim liceum oraz 4 - letnich studiach wyższych.

- Współczesny system edukacji wygląda nieco inaczej. Szkoła podstawowa (według reformy MEN, minister Anny Zalewskiej) ma trwać 8 lat, licea ogólnokształcące - 4 letnie, technika - 5 letnie. Studia według systemu bolońskiego dzielą się na: licencjackie / inżynierskie - trwające w zależności 3 i 3,5 roku, natomiast studia magisterskie uzupełniające odpowiednio - 2 i 1,5 roczne. 

- Zmiany w szkolnictwie związane z obecną reformą edukacji rozpoczęły się w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy. Rozpoczęło się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

- Dawniej, chcąc zostać nauczycielem należało ukończyć czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i przynajmniej trzyletnie liceum pedagogiczne. Obecnie byłoby to niemożliwe. Nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie, dysponująca dyplomem ukończenia studiów licencjackich. W liceach oraz technikach mogą nauczać osoby mające tytuł naukowy magistra. 

- Do pracy zarobkowej przygotowują współcześnie: 3-letnie branżowe szkoły pierwszego stopnia, 2-letnie branżowe szkoły drugiego stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz 5-letnie technikum. Podobnie jak w II RP - szkoły ogólnokształcące nie przygotowują do tego typu zajęć. Kilkadziesiąt lat temu gimnazja zawodowe kończyli czeladnicy, mogący zarabiać w odpowiednich warsztatach.

2. Wyjaśnij, jaki jest związek między wzrostem poziomu szkolnictwa i nauki a rozwojem gospodarczym kraju.

- Dzięki wzrostowi rozwoju gospodarczego kraju, można było sfinansować budowę nowych placówek oświatowych oraz opłacić wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Można spojrzeć na to również z drugiej strony - im wyższy był poziom szkolnictwa, tym lepiej wykwalifikowany zespół inżynierów pracujących na rzecz rozwoju i rozbudowy kraju.

DYSKUSJA
user profile image
Marian

09-11-2017
Dzięki :)
user profile image
Alek

03-11-2017
Dzięki
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

20942

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie