Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

Wyjaśnij, z jakimi trudnościami borykali 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, z jakimi trudnościami borykali

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

Większą część powierzchni Grecji stanowiły pasma oraz łańcuchy górskie, które dzieliły kraj na wiele odizolowanych od siebie obszarów. Tylko niecałe 30% powierzchni kraju nadawało się pod uprawę. Ponadto gleba nie była żyzna i często wysychała. 

Niedostatek rozległych równin ograniczał hodowlę bydła oraz koni, dlatego Hellenowie hodowali najchętniej owce i kozy, które wypasali w lasach i na górskich łąkach. Na jałowych greckich glebach najlepiej udawała się uprawa jęczmienia, który był dla Greków najważniejszym składnikiem diety. Tam, gdzie było to możliwe, np. w Lakonii i Beocji - uprawiano bób, groch, soczewicę, oliwki, winną latorośl oraz różne warzywa i owoce. Rolnicy sadzili figi, jabłonie i śliwy. Pod uprawę wykorzystywano każdy dostępny skrawek ziemi. Z kolei rozwinięta linia brzegowa sprzyjała rozwojowi żeglugi oraz rybołóstwa.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21176

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie