Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij, z jakimi trudnościami borykali 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, z jakimi trudnościami borykali

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

Większą część powierzchni Grecji stanowiły pasma oraz łańcuchy górskie, które dzieliły kraj na wiele odizolowanych od siebie obszarów. Tylko niecałe 30% powierzchni kraju nadawało się pod uprawę. Ponadto gleba nie była żyzna i często wysychała. 

Niedostatek rozległych równin ograniczał hodowlę bydła oraz koni, dlatego Hellenowie hodowali najchętniej owce i kozy, które wypasali w lasach i na górskich łąkach. Na jałowych greckich glebach najlepiej udawała się uprawa jęczmienia, który był dla Greków najważniejszym składnikiem diety. Tam, gdzie było to możliwe, np. w Lakonii i Beocji - uprawiano bób, groch, soczewicę, oliwki, winną latorośl oraz różne warzywa i owoce. Rolnicy sadzili figi, jabłonie i śliwy. Pod uprawę wykorzystywano każdy dostępny skrawek ziemi. Z kolei rozwinięta linia brzegowa sprzyjała rozwojowi żeglugi oraz rybołóstwa.