Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Przedstaw w punktach losy narodu wybranego 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw w punktach losy narodu wybranego

11
 Zadanie
12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Losy narodu wybranego od czasów Abrahama do zakończenia "niewoli babilońskiej".

 • Żydzi uważają za swoich przodków patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. 
 • Według tradycji biblijnej Abraham dotarł do Ziemi Obiecanej (Kanaan) ok. XIX wieku p.n.e., po upuszczeniu miasta Ur w Mezopotamii. 
 • Izraelici, zajmujący się pasterstwem osiedlili się we wchodniej części delty Nilu i przez kilka wieków podlegali władzy egipskiej. Wzrost obciążeń ze strony faraona oraz królewskich dostojników doprowadził do ucieczki Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesz (prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.). 
 • Po wieloletniej podróży przez półwysep Synaj Hebrajczycy dotarli nad rzekę Jordan. 
 • Do połowy XI wieku p.n.e. zajęli obszar południowego Kanaanu oraz większość górzystych terenów Galilei, Judei oraz Samarii. 
 • Na początku X wieku p.n.e. powstało królestwo żydowskie.
 • Okres świetności państwa Izraelitów przypada na czasy panowania królów Dwida i Salomona. Za panowania Dawida - Jerozolima stała się stolicą państwa. Salomon zbudował w mieście wielką świątynię poświęconą Jahwe. Odtąd miasto przez kolejne tysiąclecia było świętym miejscem jednoczącym wszystkich wyznawców religii żydowskiej. 
 • Po śmierci Salomona królestwo żydowskie rozpadło się na Izrael oraz Judę. 
 • W VIII wieku p.n.e. Izrael dostał się pod panowanie asyryjskie. Na początku VI wieku p.n.e. Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Wielu mieszkańców wysiedlono do Babilonu i innych miast Mezopotamii. Zapoczątkowało to 60 - letni okres niewoli babilońskiej. Zakończyło go zdobycie Babilonu przez króla Persów - Cyrusa Wielkiego w 538 roku p.n.e