Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Chwała tobie, wielki boże! Przybyłem 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Chwała tobie, wielki boże! Przybyłem

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Jakie czyny Egipcjanie uznawali za grzechy?

- wykroczenia przeciwko bliźnim;

- celowe i umyślne szkodzenie poddanym;

- czyny nieprawości i zła;

- głodzenie ludzi / poddanych;

- wywoływanie u ludzi płaczu;

- zabijanie, podjudzanie do zabójstwa;

- zadawanie cierpienia bliźnim;

- szkodzenie nowo narodzonym dzieciom;