Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto

Tekst źródłowy
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Skąd zdaniem Hammurabiego, pochodzi jego władza? 

- Zdaniem Hammurabiego, jego władza pochodzi od bogów. Pisze: "Wielcy bogowie powołali mnie, a przeto jestem pasterzem (...)".

  • Jaki jest stosunek króla do innych władców? 

- Król Babilonu uważa się za najwyższego z ziemskich władców. Jego potęga nie ma sobie równej. Cyt. "Jam jest król, który jest największy pomiędzy królami. Moje słowa są cenne, moja potęga nie ma równej sobie".