Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

W jakim celu wynaleziono pismo? 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W jakim celu wynaleziono pismo?

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

Pismo klinowe wynaleziono w celu rejestrowania danin składanych przez poddanych, spisywania stanu majątku królewskiego i świątynnego oraz wydawania postanowień i rozporządzeń władców. Bogate piśmiennictwo Mezopotamii obejmowało głównie rachunki, kontrakty, wykazy danin, listy prywatne, kodeksy praw oraz teksty religijne (np. hymny do bogów, modlitwy).

Sumerowie jako pierwsi zaczęli tworzyć dzieła literackie - Epos o Gilgameszu, utwory filozoficzne i dydaktyczne. Z Mezopotamii pochodzą również najstarsze teksty naukowe, świadczące o wysokim poziomie wiedzy jej mieszkanców z zakresu medycyny, biologii oraz matematyki.

Pismo obrazkowe (piktograficzne), w którym słowa zastępowano rysunkami lub znakami pojawiło się w Mezopotamii pod koniec IV tysiaclecia p.n.e. Jego formę bardzo szybko przekształcono w ideograficzną - znakami zastępowano także pojecia abstrakcyjne, np. rysunek nogi oznaczał czasowniki: "stać", "biec", "iść". 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21566

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie