Historia

Omów cechy architektury romańskiej 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Cechy architektury romańskiej i gotyckiej

Cechy architektury romańskiej:

 • Budowle cechowała prostota. 
 • Budowle posiadały system nawowy - tzn. nawa główna i dwie nawy boczne, zakończone poprzecznym transeptem oraz prezbiterium. 
 • Mury były grube, masywne, przez co nadawały budowli charakter obronny. 
 • Małe i wąskie okna. 
 • Wnętrze kościoła było skromnie ozdobione, panował w nim półmrok.
 • Sztuka romańska miała charakter sakralny - kościoły powstawały na planie krzyża łacińskiego, prezbiterium zamykano półkolistą absydą.
 • Do głównych elementów dekoracyjnych w architekturze romańskiej należały rzeźby i płaskorzeźby, umieszczane najczęściej na portalach. 

Cechy architektury gotyckiej:

 • Świątynie wznoszone w stylu gotckim charakteryzowały się strzelistością oraz lekkością konstrukcji.
 • Budowle wznoszono z czerwonej cegły oraz piaskowca. 
 • Wysokie, strzeliste okna zdobiono witrażami.
 • Nad wejściem do świątyni umieszczano rozetę, która stanowiła charakterystyczny element gotyckich świątyń.
 • Łuki oporowe przenowiły cieżar budowli na przypory. Mury nie musiały być tak masywne jak w budowlach romańskich.
 • Portale i okna wznoszono o kształcie smukłych łuków.
 • Wysokie wieże stanowiły znakomite punkty obserwacyjne, symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem (wertykalizm)
 • Stosowano sklepienia krzyżowe oraz łukowe podpory z zewnątrz.
 • W świątyniach gotyckich stosowano mnogość zdobień - gwieździste sklepienia, rzeźbione i malowane ołtarze. Wystrój kościoła świadczył o bogactwie i hojności fundatora, miał być wyrazem czci, jaką ludność miasta i budowniczowie oddawali Bogu.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10160

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie