Historia

Z jakiego powodu kobiety nie mogły 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Z jakiego powodu kobiety nie mogły

Tekst źródłowy
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie

W epoce średniowiecza uważano, że kobiety nie mogą studiować na uniwersytetach, ponieważ Bóg obdarzył je mniejszym rozumem. W zamierzeniu Stwórcy miały one pozostać w domu, dbać o męża i rodzić dzieci. 

Zdarzały się jednak wyjątki ... :)

W 1414 roku studia w Akademii Krakowskiej rozpoczął pętnastoletni Jakub (lub Andrzej - spotykamy i taką wersję). W rzeczywistości była to przebrana za chłopca Nawojka, według legendy - córka burmistrza Dobrzynia nad Wisłą - bądź też, według innych źródeł - córka rektora gnieźnieńskiej szkoły parafialnej. Kiedy w 1417 roku po trzech latach studiów przygotowywała się do złożenia końcowych egzaminów bakalarskich, została zdemaskowana. Nawojkę postawiono przed sądem biskupim. Dzięki wysokiemu wykształceniu i moralności zdołała uniknąć kary. Skierowała swe kroki do zakonu, gdzie prowadziła szkołę nowicjatu.

 • Aby uczcić pamięć pierwszej studentki Akademii Krakowskiej - imieniem "Nawojka" nazwano żeński akademik UJ, powstały w 1929 roku.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie