Historia

Dlaczego uczestnicy czwartej krucjaty 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dlaczego uczestnicy czwartej krucjaty

Tekst źródłowy
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

IV krucjata (1202 - 1204 r.) została podjęta w wyniku starań papieża Innocentego III. O pomoc w przetransportowaniu wojsk drogą morską krzyżowcy zwrócili się do weneckiego doży, który w zamian zarządał zdobycia jednego z miast dalmackich. Po złupieniu Zary, krzyżowcy wmieszali się w spory dynastyczne wewnątrz cesarstwa bizantyjskiego i udzielili popracia jednemu z pretendentów do tronu. Ostatecznie ich wojska zdobyły Konstantynopol i utworzyli tam nowe państwo - Cesarstwo Łacińskie, które przetrwało do 1261 r. IV krucjata wywołała oburzenie w Europie. Skutkiem wyprawy był wzrost napięć pomiędzy katolikami a prawosławnymi. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie