Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

[Rozdział] XXXIII. Przede wszystkim trzeba 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

[Rozdział] XXXIII. Przede wszystkim trzeba

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Streść własnymi słowami podane tu punkty reguły

1. Mnisi nie mogą przyjmować żadnej rzeczy bez zgody i wiedzy opata. W zakonie benedyktyńskim wszystko jest wpólne pomiędzy braćmi. Cyt. "(...) aby nikt nie ważył się cokolwiek darować lub przyjmować bez pozwolenia opata lub mieć czegokolwiek na własność (...) Wszystko ma być wspólne dla wszystkich."

2. W zakonie w ciągu dnia, wydawane są dwa dania gotowane. Cyt. "(...) na codzienne pożywienie wystarczą (...) dwa dania gotowane, a to ze względu na różnice w zdrowiu, aby ten, który jednej potrawy jeść nie może, mógł się posilić drugą."

3. Najważniejszą zasadą mnichów jest życie zgodne z zasadą "módl się i pracuj". Cyt. "Lenistwo jest wrogiem duszy (...) bracia powinni w pewnych godzinach zajmować się pracą ręczną, a w innych Bożym czytaniem".