Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Po co budowano zamki? Jakie funkcje 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Po co budowano zamki? Jakie funkcje

Tekst źródłowy
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Średniowieczny zamek pełnił przede wszystkim funkcje mieszkalne oraz obronne. Stanowił ośrodek władzy monarszej, był siedzibą rycerzy oraz możnowładców. Charakterystycznymi elementami średniowiecznych zamków były: grube, kamienne mury obronne ze strzelnicami otaczającymi budowlę z każdej strony, wysokie wieże, zwodzone mosty, umocnione bramy wjazdowe, fosy, wały ziemne oraz niewielkie okna. 

Na zamku odbywały się sądy oskarżonych, załoga rycerska pilnowała bezpieczeństwa dróg handlowych i portów, potężne mury dawały schronienie miejscowej ludności w czasie najazdu.