Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Omów przyczyny wielkiej schizmy wschodniej 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów przyczyny wielkiej schizmy wschodniej

14
 Zadanie
15
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Przyczyny wielkiej schizmy wschodniej:

  • Pogłębiające się różnice kulturowe pomiędzy chrześcijanami z terenów cesarstwa bizantyjskiego a mieszkańcami Europy Zachodniej;
  • Upadek autorytetu papiestwa;
  • Symonia oraz nepotyzm;
  • Konflikt w dużej mierze był spowodowany również różnicami językowymi - na Wschodzie używano greki, a na zachodzie - łaciny, utrudniało to prowadzenie najistotniejszych dyskusji na tematy teologiczne;
  • Ostatecznie do rozłamu między zachodnim chrześcijaństwem a wschodnim doszło w XI wieku - rozłam ten powszechnie nazwano Schizmą Wschodnią;
  • Nieuznawany wówczes przez chrzescijan wschodnich papież, wykluczył z Kościoła patriarchę Kontantynopola, który w zamian nałożył na biskupa Rzymu ekskomunikę;