Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co to jest cezaropapizm? 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Co to jest cezaropapizm?

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Cezaropapizm - to doktryna polityczna głosząca zwierzchność władzy państwowej nad władzą kościelną, uznająca ją za uprawnioną do ingerencji w sprawy wiary i organizacji Kościoła. 

Cezaropapizm pojawił się już w czasach wydania edyktu mediolańskiego, jednak jego szczytem był okres panowania cesarza Justyniana Wielkiego, który osobiście ingerował w sprawy administracji kościelnej, wydawał edykty dogmatyczne i przepisy liturgiczne a także zwoływał i zatwierdzał postanowienia soborów.