Historia

W jakich dziedzinach życia przetrwały 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

W jakich dziedzinach życia przetrwały

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Dziedziny życia, w których przetrwały wpływy cywilizacji rzymskiej:

 • Łacina - pozostała przez wieki językiem uczonych i duchownych. Współcześnie łacińskimi słowami oraz sentencjami nadal posługują się wykształceni ludzie na całym świecie. Z tego języka pochodzi fachowa terminologia tworzona na potrzeby wielu dziedzin nauki, a jego elemnty można odnaleźć nawet w mowie codziennej. Państwa wyznaczają "konsulów", kandydaci ubiegają się o miejsca w "senacie", na uniwersytetach pracują "rektorzy" i "kwestorzy", a w organach wymiaru sprawiedliwości - "prokuratorzy" oraz "adwokaci".
 • Prawo -  prawo rzymskie stało się podstawą systemów prawnych późniejszych państw europejskich. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. "Lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz, "Salus rei publicae suprema lex" - dobro państwa najwyższym prawem, czy też "Dura lex, sed lex" - twarde prawo, ale prawo.
 • Chrześcijaństwo - ukształtowało dzisiejszą Europę. Kościół przejął od państwa rzymskiego jego język, organizację, a nawet stroje. Rzym pozostał siedzibą papieża - dla katolików zastępcy Chrystusa na ziemi. W Kościele rzymskim do dnia dzisiejszego funkcjonują np. rzymskie diecezje i prowincje.
 • Literatura - utwory Wergiliusza, Owidiusza i Horacego czytane są do dnia dzisijszego na całym świecie. 
 • Architektura - Rzymianie wynaleźli cement, byli mistrzami wznoszenia kopuł i łuków architektonicznych. W kolejnych epokach naśladowano osiągnięcia Rzymian w dziedzinie planowania miast, budowy dróg i sposobu zarządzania państwem.
 • Infrastruktura (drogi i mosty) - Rzymskie drogi i mosty nie miały sobie równych w całym starożytnym świecie.
DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie