Historia

Skąd czerpiemy wiadomości o Jezusie 4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Skąd czerpiemy wiadomości o Jezusie

Tekst źródłowy
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wiadomości o Jezusie Chrystusie czerpiemy z:

 • Czterech Ewangelii - opowieści spisanych przez Jego uczniów i wyznawców w I wieku n.e.
 • Roczników rzymskiego historyka Tacyta.
 • Dawnych dziejów Izraela żydowskiego historyka Józefa Flawiusza.
 • Żywotów cezarów Swetoniusza.
 • Listu do cesarza Trajana autorstwa Pliniusza Młodszego.
 • Talmudu babilońskiego - Talmud potwierdza, że Jezus czynił cuda (Sanhedrin 43a).

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie