Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

Scharakteryzuj wierzenia religijne Rzymian. 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj wierzenia religijne Rzymian.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wierzenia religijne Rzymian.

Religia starożytnych Rzymian była bardzo podobna do kultu greckiego. Rzymianie byli politeistami, świat ich wierzeń zapełniony był bogami, którzy od czasu podboju Hellady - wzorowani byli na bóstwach greckich. Zeus został zastąpiony przez Jowisza, Posejdon przez Neptuna, a Ares przez Marsa. W 217 roku p.n.e. ustanowiono na wzór grecki kult 12 najważniejszych bogów rzymskich (tzw. Consentes Dii), do których należeli: Jowisz, Junon, Neptun, Minerwa, Mars, Wenus, Apollo, Diana, Wulkan, Westa, Merkury, Ceres.

W starożytnym świecie Rzymianie uchodzili za społeczeństwo niezwykle religijne. Ważną rolę odgrywała Westa - bogini domowego ogniska. W rzymskiej świątyni bogini nieustannie płonął ogień - symbol pomyślności Rzymu. Płomienia pilnowały kapłanki westalki, pochądzące z najznamienitszych rodów rzymskich. Od czasów Oktawiana Augusta boską cześć oddawano także władcy. Po zdobyciu nowych ziem mieszkańcy Rzymu starali się zapewnić sobie nie tylko posłuszeństwo pokonanych ludów, lecz także przychylność miejscowych bóstw. W tym celu, w stolicy imperium wznoszono świątynie poświęcone niektórym obcym bogom. 

Dużą popularnością wśród Rzymian cieszyły się bóstwa czczone we wschodnich prowincjach. W przeciwieństwie do rzymskich bogów zajmowały się one troskami i problemami zwykłych śmiertelników. Religie te dawały nadzieję na to, że istnieje inny, lepszy świat, w którym po śmierci ludzie będą mogli żyć spokojnie i szczęśliwie. Szczególnym zaiteresowaniem Rzymian cieszyły się bóstwa pochodzące z Egiptu, Syrii, Azji Mniejszej i Persji. Wśród rzymskich obywateli upowszechnił się kult Izydy - egipskiej bogini płodności i opiekunki rodzin. Wielu wyznawców miał również perski bóg Mitra - zwany również "Deus Sol Invictus Mithra", bóg słońca, który stał się popularny dzięki legionom stacjonującym na wschodzie imperium. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Magdalena

27 października 2017
dzieki!!!
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45622

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie