Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób Cezar 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób Cezar

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Po zdobyciu pełni władzy Juliusz Cezar przystąpił do obejmowania najwyższych urzędów państwowych. W lutym 44 r. p.n.e. przyjął tytuł "dyktatora wieczystego". Jednocześnie posiadał władzę trybuna ludowego, był najwyższym kapłanem. Cezar nie ukrywał przez senatem własnych zamiarów oraz gardził fikcją republiki. Aby podkreślić swoją pozycję, nie wstawał na powitanie konsulów i senatorów. Zaostrzył przepisy przeciwko nadużyciom namiestników w prowincjach. Umożliwił szybki awans oraz dostęp do urzędów arystokracji spoza Italii. Jednak jego najbardziej śmiałym posunięciami były powiększenie liczby senatorów do 900 i wprowadzenie do senatu ludzi z prowincji. Szczególne oburzenie senatorów wywołało pojawienie się tam grupy Galów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10212

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie