Historia

Dlaczego konieczna jest ostrożność przy 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dlaczego konieczna jest ostrożność przy

9
 Zadanie

10
 Zadanie

Przy korzystaniu ze źródeł historyczynych konieczne jest zachowanie ostrożności, tak, aby badając przeszłość nie zmanipulować faktów, nie naciągnąć pewnych zdarzeń a także nie przekłamać omawianej przez nas rzeczywistości. Opisywanie dawnych wydarzeń na podstawie niekompletnych źródeł jest bardzo trudnym zadaniem. Praca historyka przypomina układanie puzzli, w których brakuje pewnych elementów. Dlatego musi on zachować szczególną ostrożność, aby wyniki jego badań nie zawierały fałszerstw oraz półprawd.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie