Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co stało się z państwem Aleksandra Wielkiego 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Śmierć Aleksandra Wielkiego w 323 r. p.n.e. zapoczątkowała proces rozpadu stworzonego przez niego imperium. Władca nie pozostawił po sobie następcy, który mógłby przejąć władzę. Jego syn - Aleksander IV był małoletni, a przyrodni brat Filip III - niezdolny do sprawowania władzy. Ponadto Aleksander nie zdążył stworzyć lojalnej wobec imperium elity, mogącej w przyszłosci utrzymać jedność państwa. Wodzowie, czyli diadochowie przez kilkadziesiąt następnych lat toczyli ze sobą wojny.

Ostatecznie imperium rozpadło się na trzy części - Macedonię z Grecją (I), północną Syrię, Azję Mniejszą oraz Mezopotamię (II) a także Egipt (III).