Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jaki sposób Ateńczycy wychowywali chłopców 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Ateńczycy dbali zarówno o edukację jak i sprawność fizyczną chłopców. Do siódmego roku życia opiekę nad nimi sprawowała matka, po czym kierowano ich do szkoły, gdzie nauczano czytania i pisania, rachunków, greckiej historii oraz literatury. Jako elementarz służyły wówczas poematy Homera - "Iliada" i "Odyseja", których uczono się na pamięć. Dzieci bogatszych Ateńczyków uczęszczały również na zajęcia z muzyki i gimnastyki. Chłopcy trenowali się w biegach, rzucie oszczepem i zapasach. Musieli wyrosnąć na dzielnych wojowników, broniących niepodległości swej polis.