Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

Porównaj teksty źródłowe: B ze s. 102 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Tekst źródłowy "B" zamieszczony na s. 102 podręcznika ukazuje ustrój Aten w dosyć negatywnym świetle. Zarzuca mu się zbytnie rozprężenie. Obywatele posiadają znaczną swobodę, która w zamyśle Persów miała ich rozleniwiać i demobilizować do walki w obronie swojej ojczyzny. Stało się jednak zupełnie inaczej. Grecy obronili swoją niepodległość, właśnie dzięki ateńskiemu ustrojowi państwowemu. W tekście "D" czytamy: "Bo i Ateńczycy, dopóki żyli pod tyranami, nie górowali w wojnie nad żadnym z okolicznych ludów; a uwolnieni od tyranów stali się bezsprzecznie pierwszymi." Poczucie wolności wśród Ateńczyków zachęcało ich do działania. Cyt. "Dowodzi to, że uciskani rządami, rozmyślnie byli opieszali, gdyż pracowali dla pana; lecz skoro stali się wolnymi, każdy pragnął dla siebie samego pracować."

Bardziej trafiają do mnie argumenty tekstu źródłowego "D". Poczucie wolności zapewniło Grekom zwycięstwo. Widmo utraty niepodległości, pojmania żon, dzieci i starców, zburzenia miasta - mobilizowało wojowników do nadludzkiego wysiłku. Hellenowie, chociaż mniej liczni w ostatecznym starciu pokonali oddziały Nieśmiertelnych.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10623

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie