Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze s. 210 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze s. 210

1
 Zadanie

1. Ceremonia koronacji królewskiej Ottona I odbyła się:

a) w pałacu, 

b) przed pałacem, 

c) we wnętrzu bazyliki, 

d) przed wejściem do bazyliki. 

 

2. Wyboru Ottona na króla dokonywali

a) książęta, którzy powołali się na wcześniejszy wybór przez Boga

b) książęta i lud podczas ceremonii koronacyjnej,

c) arcybiskup i kler, a ich decyzję zatwierdzili książęta, 

d) lud i książęta, a ich decyzję zatwierdził arcybiskup. 

 

3. Ofiarując Ottonowi miecz, arcybiskup:

a) nakazał mu używać go tylko w ostateczności, 

b) polecił mu tępić nim wrogów Kościoła

c) kazał mu po ojcowsku karać poddanych, 

d) zabronił mu go używać. 

 

4. Według słów arcybiskupa zapłatą za dobre rządy będzie dla Ottona

a) wieczna chwała, 

b) miłosierdzie wdów i sierot, 

c) królowanie w życiu wiecznym

d) nieśmiertelność i wieczne rządy na ziemi. 

 

5. Koronacja królewska Ottona była uroczystością:

a) rodzinną,

b) czysto świecką, 

c) świecką z elementami religijnymi, 

d) religijną.