Historia

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze s. 210 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze s. 210

1
 Zadanie

1. Ceremonia koronacji królewskiej Ottona I odbyła się:

a) w pałacu, 

b) przed pałacem, 

c) we wnętrzu bazyliki, 

d) przed wejściem do bazyliki. 

 

2. Wyboru Ottona na króla dokonywali

a) książęta, którzy powołali się na wcześniejszy wybór przez Boga

b) książęta i lud podczas ceremonii koronacyjnej,

c) arcybiskup i kler, a ich decyzję zatwierdzili książęta, 

d) lud i książęta, a ich decyzję zatwierdził arcybiskup. 

 

3. Ofiarując Ottonowi miecz, arcybiskup:

a) nakazał mu używać go tylko w ostateczności, 

b) polecił mu tępić nim wrogów Kościoła

c) kazał mu po ojcowsku karać poddanych, 

d) zabronił mu go używać. 

 

4. Według słów arcybiskupa zapłatą za dobre rządy będzie dla Ottona

a) wieczna chwała, 

b) miłosierdzie wdów i sierot, 

c) królowanie w życiu wiecznym

d) nieśmiertelność i wieczne rządy na ziemi. 

 

5. Koronacja królewska Ottona była uroczystością:

a) rodzinną,

b) czysto świecką, 

c) świecką z elementami religijnymi, 

d) religijną.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie