Historia

Oto lista wydarzeń, które doprowadziły 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Oto lista wydarzeń, które doprowadziły

1
 Zadanie

2
 Zadanie

1. Przekroczenie Rubikonu przez Juliusza Cezara (styczeń 49 r. p.n.e.) - rzeka Rubikon w starożytności stanowiła granicę między Italią a położoną na północy Galią Przedalpejską. Przejście Juliusza Cezara wraz z wiernymi oddziałami legionów było jednoznaczne z rozpoczęciem wojny domowej w Rzymie.

2. Bitwa pod Farsalos (48 r. p.n.e.) - starcie zbrojne, które miało miejsce w Tesalii, pomiędzy wojskami Juliusza Cezara i Pompejusza podczas rzymskiej wojny domowej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Cezara.

3. Zamach podczas id marcowych (15 marca 44 r. p.n.e.) - nastąpiło wówczas zasztyletowanie Juliusza Cezara przez spiskowców w czasie obrad senatu.

4. Bitwa pod Filippi (42 r. p.n.e.) - bitwa rozergana we wschodniej Macedonii pomiędzy Markiem Antoniuszem i Oktawianem a Brutusem i Kasjuszem. Potyczka zbrojna zakończył się klęską wojsk spiskowców. Dwaj pokonani przywodcy odebrali sobie życie.

5. Bitwa pod Akcjum (31 r. p.n.e.) - decydujące starcie zbrojne w wojnie domowej pomiędzy Oktawianem a Antoniuszem i wspierającą go egipską królową Kleopatrą VII. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Oktawiana. Kochankowie popełnili samobójstwo.

6. Początek rządów Oktawiana Augusta (30 r. p.n.e.) - po zwycięstwie w bitwie pod Akcjum Oktawian sprawował jednoosobową władzę w Rzymie. Jego rządy zapoczątkowały narodziny cesarstwa rzymskiego. W czasie jego panowania, na ziemiach podbitych przez Rzymian na długi czas zapanował pokój - tzw. "pax romana". Zaczęto wspierać rozwój gospodarczy oraz kulturalny państwa. W 27 r. p.n.e. Oktawian otrzymał przydomek "Augustus", co po łacinie oznacza "boski".

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie