Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Poniżej wypisano sześć pojęć, które 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Poniżej wypisano sześć pojęć, które

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • armia zawodowa - została powołana na skutek reformy przez konsula Gajusza Mariusza w II poł. II w.p.n.e. Państwo dostarczało każdemu zołnierzowi broni i ekwipunku, armia zapewniała żołd i wyżywienie. Po zakończonej służbie legioniści otrzymywali stałą pensję oraz działkę ziemi na własność. Żołnierze stali się całkowicie zależni od swego dowódcy, który gwarantował im pieniądze i ziemię. 
  • legion - podstawowa a zarazem największa jednostka taktyczna armii rzymskiej, złożona z lekko - i ciężkozbrojnej piechoty oraz jazdy. Legion rzymski w okresie republiki liczył około 4,5 tysiąca żołnierzy.
  • namiestnik - urzędnik rzymski, sprawujący najwyższą władzę w danej prowincji. Stanowisko to zajmowały najczęściej osoby pełniące wcześniej funkcje konsulów lub pretorów. O przydzielaniu namiestnikowi prowincji decydowało losowanie.
  • proletariusz - w starożytnym Rzymie nazwa określajaca najuboższych obywateli, nieposiadających ziemi. Ich nazwa pochodzi od słowa "proles" oznaczającego "potomstwo", ponieważ jedynym ich majątkiem były dzieci. 
  • prowincja - jednostka administracyjna cesarstwa rzymskiego, tworzona na podbitych terytoriach poza granicami Italii. Liczba oraz rozmiary poszczególnych prowincji zmieniały się na przestrzeni dziejów Imperium Romanum, w zależności od warunków zewnętrzych oraz polityki wewnętrznej państwa. Pierwszą rzymską prowincją była Sycylia, podbita w 241 roku p.n.e. w czasie I wojny punickiej.
  • romanizacja - terminem tym określa się rozmieszczenie kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terytoriach. Proces romanizacji wywarł dominujacy wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu. Ludność prowincji przyjmowała język łaciński, rzymskie obyczaje, sposób ubierania się a także spędzania wolnego czasu. W nowo powstających miastach świątynie i budowle publiczne wznoszono według rzymskich wzorców. Budowano fora, amfiteatry, termy, a także monumentalne budowle - np. bazyliki, przeznaczone do celów handlowych oraz sądowych. Mieszkańcy odpoczywali w termach, brali udział w rozrywkach organizowanych w amfiteatrach, teatrach i cyrkach. Do współczesnych miast o rzymskim rodowodzie należą m.in. Paryż (łac. Lutetia Parisiorum), Lyon (łac. Lugdunum), Wiedeń (łac. Vindobona), Kordoba (łac. Corduba) a także Londyn (łac. Londinium).