Historia

Wypełnij tabelkę: wpisz właściwe nazwy 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wypełnij tabelkę: wpisz właściwe nazwy

5
 Zadanie

ORGAN WŁADZY - PRAWA I OBOWIĄZKI

Senat:

- Doradzał konsulom.

- Miał wpływ na działania urzędników oraz wybór dyktatora.

- Jego członkowie przygotowywali projekty nowych praw, zarządzali finansami państwa, kierowali polityką zagraniczną.

Zgromadzenia Ludowe:

- Wybierały konsulów.

- Decydowały o wojnie i pokoju.

- Przyjmowały lub odrzucały projekty nowych praw. 

- Wybierały pozostałych urzędników państwowych. 

Konsulowie:

- Zwoływali posiedzenia senatu i zgromadzeń ludowych.

- Kierowali polityką państwa.

- W czasie wojny obejmowali najwyższe dowództwo wojskowe.

Dyktator:

- Sprawował władzę przez pół roku.

- Powoływano go tylko wtedy, gdy republice zagrażało niebezpieczeństwo.

- Jego władza była nieograniczona. Dyktatora nie obowiązywała zasada kolegialności oraz jednoroczności.

Trybuni Ludowi:

- Bronili plebejuszy.

- Przysługiwało im prawo weta - mogli nie zgodzić się na przyjęcie nowego prawa, które jego zdaniem krzywdziło plebejuszy.

- Byli nietykalni - nikt, poza groźbą kary śmierci, nie miał prawa podnieść na niego ręki.

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55642

Nauczyciel

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom