Historia

Wypełnij tabelkę: wpisz właściwe nazwy 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wypełnij tabelkę: wpisz właściwe nazwy

5
 Zadanie

ORGAN WŁADZY - PRAWA I OBOWIĄZKI

Senat:

- Doradzał konsulom.

- Miał wpływ na działania urzędników oraz wybór dyktatora.

- Jego członkowie przygotowywali projekty nowych praw, zarządzali finansami państwa, kierowali polityką zagraniczną.

Zgromadzenia Ludowe:

- Wybierały konsulów.

- Decydowały o wojnie i pokoju.

- Przyjmowały lub odrzucały projekty nowych praw. 

- Wybierały pozostałych urzędników państwowych. 

Konsulowie:

- Zwoływali posiedzenia senatu i zgromadzeń ludowych.

- Kierowali polityką państwa.

- W czasie wojny obejmowali najwyższe dowództwo wojskowe.

Dyktator:

- Sprawował władzę przez pół roku.

- Powoływano go tylko wtedy, gdy republice zagrażało niebezpieczeństwo.

- Jego władza była nieograniczona. Dyktatora nie obowiązywała zasada kolegialności oraz jednoroczności.

Trybuni Ludowi:

- Bronili plebejuszy.

- Przysługiwało im prawo weta - mogli nie zgodzić się na przyjęcie nowego prawa, które jego zdaniem krzywdziło plebejuszy.

- Byli nietykalni - nikt, poza groźbą kary śmierci, nie miał prawa podnieść na niego ręki.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71169

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom