Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W tekście źródłowym B (s. 102 podręcznika) 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W tekście źródłowym B (s. 102 podręcznika)

2
 Zadanie

3
 Zadanie

1. W jaki sposób, zdaniem perskiego monarchy, można zapewnić sprawne działanie armii w obliczu silniejszego przeciwnika?

- Perski monarcha - Kserkses uważał, że strach przed uderzeniami jego batów oraz przed nim samym był większy niż przed silniejszymi od niego Grekami. 

2. Co perski król sądzi o odwadze i dzielności Graków?

- Kserkses uważał, że odwaga oraz dzielność Greków nie będą miały żadnego wpływu na losy wojny grecko - perskiej.

3. Dlaczego wynik wojny nie potwierdził przekonania Kserksesa? (Porównaj pierwszy akapit tektu źródłowego C z tekstem źródłowym D ze s. 105 podręcznika).

- Wynik wojny nie potwierdził przekonania Kserksesa, ponieważ w czasie wojen grecko - perskich ostatecznie zwycięstwo odnieśli Grecy. Hellenowie, chociaż mniej liczni, pokonali oddziały Nieśmiertelnych. W czasie bitwy pod Salaminą (480 r. p.n.e.) flota perska wpadła w zastawioną przez Greków pułapkę. Stłoczone w wąskim przesmyku duże okręty perskie nie mogły swobodnie manewrować, a przez to także wykorzystać przewagi liczebnej. Król Persów, obserwując bitwę widział, że większość z nich została zatopiona przez szybsze i bardziej zwrotne triery Hellenów.

user profile image
bartekpldam 2016-12-26
Punkt 3 jest za długi i
user profile image
Odrabiamy.pl 2016-12-27
@bartekpldam Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu. Możesz je skrócić, bądź zmodyfikować według własnego uznania. Pozdrawiamy!