Historia

Spośród pięciu poniższych zdań cztery mówią 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Spośród pięciu poniższych zdań cztery mówią

3
 Zadanie

Wędrował z narodem wybranym do Ziemi Obiecanej - Mojżesz

 • Mojżesz - żył w I poł. XIII w. Był głównym twórcą i prawodawcą judaizmu, świętym prorokiem. Przewodził Izraelitom w czasie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, zwanej Kanaan.

Wędrował ze swoim plemieniem do Ziemi Obiecanej - Abraham.

 • Abraham - żył najprawdopodobniej w XV w. p.n.e. Według Księgi Rodzaju oraz tradycji biblijnej był praojcem Izraelitów, który zapoczątkował wiarę w jedynego Boga - Jahwe. Z woli Boga wyruszył z Mezopotamii do Palestyny, do której dotarł dopiero po wieloletniej wędrówce.

Wędrował ze swoim plemieniem i zbudował świątynię - zdanie błędne, skreśl je.

Nie wędrował, ale zbudował świątynię - Salomon.

 • Salomon - syn Dawida i Batszeby, król Izraela od ok. 970 r. p.n.e. Był wielkim budowniczym. Swój dwór uczynił ośrodkiem kultury, głównie literatury. Według tradycji biblijnej słynął z mądrości. W Jerozolimie zbudował wielką świątynię poświęconą Jahwe. Na lata jego panowania przypadła największa świetność monarchii hebrajskiej.

Ani nie wędrował, ani nie zbudował światyni - Dawid

 • Dawid - postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Był najmłodszym synem Jessego z Betlejem, ojcem Salomona. Na przełomie XI i X w. p.n.e. ostatecznie pokonał Filistynów, zdobył Jerozolimę i założył w niej stolicę swego państwa.
DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie