Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Spośród pięciu poniższych zdań cztery mówią 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Spośród pięciu poniższych zdań cztery mówią

3
 Zadanie

Wędrował z narodem wybranym do Ziemi Obiecanej - Mojżesz

  • Mojżesz - żył w I poł. XIII w. Był głównym twórcą i prawodawcą judaizmu, świętym prorokiem. Przewodził Izraelitom w czasie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, zwanej Kanaan.

Wędrował ze swoim plemieniem do Ziemi Obiecanej - Abraham.

  • Abraham - żył najprawdopodobniej w XV w. p.n.e. Według Księgi Rodzaju oraz tradycji biblijnej był praojcem Izraelitów, który zapoczątkował wiarę w jedynego Boga - Jahwe. Z woli Boga wyruszył z Mezopotamii do Palestyny, do której dotarł dopiero po wieloletniej wędrówce.

Wędrował ze swoim plemieniem i zbudował świątynię - zdanie błędne, skreśl je.

Nie wędrował, ale zbudował świątynię - Salomon.

  • Salomon - syn Dawida i Batszeby, król Izraela od ok. 970 r. p.n.e. Był wielkim budowniczym. Swój dwór uczynił ośrodkiem kultury, głównie literatury. Według tradycji biblijnej słynął z mądrości. W Jerozolimie zbudował wielką świątynię poświęconą Jahwe. Na lata jego panowania przypadła największa świetność monarchii hebrajskiej.

Ani nie wędrował, ani nie zbudował światyni - Dawid

  • Dawid - postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Był najmłodszym synem Jessego z Betlejem, ojcem Salomona. Na przełomie XI i X w. p.n.e. ostatecznie pokonał Filistynów, zdobył Jerozolimę i założył w niej stolicę swego państwa.