Historia

Wyobraź sobie, że jesteś babilońskim sędzią 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś babilońskim sędzią

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Żołnierz Amarkiskar, przepychając się przez tłum na dziedzińcu świątyni boga Marduka, popchnął niechcący ogrodnika Iturię, tak że ten upadł i wybił sobie ząb

- Żołnierzowi Amarkiskarowi zostanie wybity ząb. Kodeks Hammurabiego, ustęp 200: "Jeśli pełnoprawny obywatel wybił ząb pełnoprawnego obywatela równego sobie, wybiją mu ząb".

 • Dom, zbudowany przez Kalkalu, zawalił się po nocnej nawałnicy, a jego dach przygniótł i zabił Muszbiannę, syna właściciela.

- Syn budowniczego Kalkalu zostanie zabity. Kodeks Hammurabiego, ustęp 230: "Jeśli przez to zabił syna właściciela domu, będzie zabity syn tego budowniczego".

 • Dada, syn Lulu, po wypiciu dzbana piwa wszczął awanturę z ojcem i uderzył go w twarz. Lulu złożył skargę przeciwko własnemu synowi

- Dadzie, synowi Lulu zostanie odcięta ręka. Kodeks Hammurabiego, ustęp 195: "Jeśli syn uderzył swego ojca, utną mu rękę".

 • Niejaki Luinanna zakradł się w nocy do domu kupca Nannarlulli. Wziął dwie miny srebra, lecz w ciemnościach potrącił gliniany dzban. Kupiec obudził się i schwytał rabusia, mimo, że ten bronił się nożem z brązu

- Luinanna zostanie skazany na karę śmierci. Kodeks Hammurabiego, paragraf 22: "Jeśli ktoś dopuścił się rabunku i zostanie złapany, człowiek ten poniesie karę śmierci".

 • Krawiec Urszagga pokłócił się z niewolnikiem należącym do Ardnannara, Azzidą, o to, która rzeka jest dłuższa: Tygrys czy Eyfrat. Doszło do bójki, podczas której Urszagga złamał Azzidzie rękę. Ardnannar stanął w obronie swego niewolnika i wybił oko Urszagdze.

- Krawiec Urszagga zapłaci połowę ceny kupna niewolnika Azzidy, natomiast Ardannarowi zostanie wybite oko. Kodeks Hammurabiego paragraf 199: "Jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę jego ceny kupna" oraz paragraf 196: "Jeśli pełnoprawny obywatel wybił oko członkowi klasy pełnoprawnych obywateliu, wyrwą mu oko".

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dziękuję!!!!
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie