Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Wyjaśnij pojęcia. 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij pojęcia.

1
 Zadanie

3
 Zadanie
  • starosta - w okresie wczesnego średniowiecza był to naczelnik (starszy) wspólnoty terytorialnej Słowian, a od XIV w. urzędnik mianowany i odwoływany przez władcę jako namiestnik prowincji lub ziemi. Starosta spełniał pełnię władzy państwowej, lecz nie mógł wydawać przywilejów. W czasach ostatnich Jagiellonów urząd starosty przekształcił się w tytularny urząd ziemski.
  • unia - zjednoczenie, to dobrowolny związek państw, krajów, terytoriów lub organizacji. Unia personalna polegała na połączeniu dwóch lub więcej państw osobą władcy przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a czasami także i ustrojowej. Przykładem unii personalnej była unia węgiersko - polska istniejąca w latach 1370 - 1382. W przypadku unii realnej państwa tworzące związek posiadają nie tylko wspólnego władcę, ale także instytucje państwowe.