Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Wymień, na czym polegała trójpolówka 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień, na czym polegała trójpolówka

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Trójpolówka - to dawny system rolniczy, który został rozpowszechniony w środkowej Europie na przełomie X i XI w. Polegał on na tym, że dzielono grunty orne na trzy pola - każde z nich kolejno w pierwszym roku - ugorowało, w drugim - zostawało obsiane ozimą (pszenica, żyto), a w trzecim - zbożem jarym (owies, jęczmień). W późniejszym okresie wprowadzono trójpolówkę ulepszaną, określaną także mianem bezugorowej, która różniła się tym, że ugór był w niej zastępowany uprawą roślin motylkowych i okopowych. W odróżnieniu od dwupolówki i metody wypaleniskowej - ten rodzaj gospodarowania okazał się bardziej wydajny.

Dzięki trójpolówce uzyskiwano nie tylko większe plony, ale także chroniono ziemię przed wyjałowieniem.