Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Rozwiąż rebus a następnie wyjaśnij, kim 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Rozwiąż rebus a następnie wyjaśnij, kim

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Gall Anonim -  żył na przełomie XI i XII wieku, był autorem najstarszej kroniki polskiej, która powstała na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. Nie jest znane jego imię - stąd określenie - Anonim. Kronikarz najprawdobodobniej pochodził w kręgu kultury romańskiej - stąd przydomek - Gall. Był mnichem benedyktyńskim, jego klasztor macierzysty leżał poza granicami Polski. Badacze podtrzymują, że Gall Anonim przybył do Polski na początku XII wieku, a kronika, która napisana została prozą w języku łacińskim powstała najprawdobodobniej w latach 1112 - 1116. Kronika powstała zapewne na zamówienie, a motywem jej spisania była materialna nagroda. Za główny temat obrał mnich dzieje Bolesława Krzywoustego, ale przedstawił również zwięźle historię jego ojczyzny i poprzednich władców. Rękopis kroniki nie zachował się, a jej najstarszy odpis pochodzi z XIV wieku.