Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Z diagramu odczytaj imiona, przydomki bądź 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Z diagramu odczytaj imiona, przydomki bądź

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

a) Jezus - Syn Boży, Mesjasz mający wypełnić Boskie obietnice zawarte w Starym Testamencie, prawodawca religii chrześcijańskiej. Jezus, urodzony jako syn Marii w Betlejem, działał na terenie prowincji rzymskiej Judei (utworzonej przez Rzymian na obszarze Palestyny). Wędrując po kraju, nauczając, czyniąc cuda i głosząc nadejście Królestwa Bożego, skupiał wokół siebie rzesze podążających za nim wyznawców, zwłaszcza ludzi ubogich, niewolników oraz uczniów - dwunastu najbliższych nazwano apostołami.

b) Konstantyn - cesarz rzymski, jeden z najwybitniejszych cesarzy, któremu już współczesna historiografia nadała przydomek Wielki. Chociaż przyjął chrzest dopiero na łożu śmierci był przychylny Kościołowi i w przeciwieństwie do swoich poprzedników nigdy nie prześladował chrześcijan. W 313 r. wydał edykt mediolański, proklamując swobodę wyznawania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim.

c) Paweł z Tarsu - teolog, urodził się w mieście Tars, a wykształcenie zdobył w Jerozolimie. Około 35 - 36 r. n.e. przyjął chrzest w Damaszku i przeszedł na chrześcijaństwo. Odbył trzy podróże misyjne - na Cypr, do Azji Mniejszej oraz do Efezu. Wywarł ogromny wpływ na chrześcijaństwo, głosił nową religię nie tylko wśród Żydów, lecz także pośród innych narodów.