Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Oceń, czy słusznie uważa się Grecję 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Oceń, czy słusznie uważa się Grecję

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Grecję słusznie uważa się za kolebkęcywilizacji europejskiej, ponieważ:

 • W starożytnej Helladzie mają swe źródła - europejska filozofia oraz nauka;
 • Pięć (z siedmiu) cudów świata antycznego wywodzi się z greckiego kręgu kulturowego - Świątynia Artemidy w Efezie, Kolos Rodyjski na Rodos, Latarnia morska na Faros, Posąg Zeusa w Olimpii, Mauzoleum w Halikarnasie;
 • "Iliada" i "Odyseja" Homera należą do najwspanialszych dzieł kultury światowej, uważane są za pierwsze utwory literatury europejskiej;
 • Bajki Ezopa, charakteryzujące się wielką mądrością, stały się wzorem dla późniejszych bajkopisarzy;
 • Większość gatunków literackich ma swoje korzenie w antycznej Grecji;
 • Trwałym wkładem w kulturę europejską jest teatr. Wiele dramatów najwybitniejszych dramatopisarzy (Ajschylosa, Sofolesa), komediopisarzy (Arystofanesa) i tragediopisarzy (Eurypidesa) jest nadal granych w teatrach całego świata;
 • Realistyczne posągi stworzone przez starożytnych Greków stanowią obecnie wzór piękna;
 • Starożytni Grecy dali początek nie tylko matematyce (Pitagoras, Euklides, Archimedes) i innym naukom ścisłym, lecz także historii (Tukidydes, Herodot) i geografii (Klaudiusz Ptolemeusz);