Historia

Historyk Tukidydes o Peryklesie 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Historyk Tukidydes o Peryklesie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Ćwiczenie:

Omów wpływ Peryklesa na życie starożytnych Ateńczyków.

Perykles odegrał wielki wpływ na życie ówczesnych Ateńczyków. Bez wątpienia był jednym z najwybitniejszych przywódców w starożytności. Za jego rządów Ateny osiągnęły szczyt potęgi, stały się najbogatszym miastem Grecji. Wybitny strateg doprowadził do wzniesienia wielu wspaniałych obiektów: Powstały [...] budowle zdumiewające swą wielkością, niedościgłe w swej sztuce i piękności. Charakteryzowała go uczciwość i mądrość: będąc bez wątpienia nieprzekupnym, z łatwością trzymał lud w ryzach i nie lud nim kierował, ale on ludem.

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-12
Dzięki :)
Informacje
Historia 1
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie