Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Wykorzystując tekst źródłowy, podaj różnice 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wykorzystując tekst źródłowy, podaj różnice

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wykorzystując tekst źródłowy podaj różnice w sytuacji mężczyzn i kobiet w starożytnej Grecji.

  • Do szóstego roku życia zarówno dziewczynki jak chłopcy pozostawali pod opieką matek.
  • Chłopcy rozpoczynali naukę w wieku 7 lat i przechodzili wówczas pod opiekę ojca. Uczyli się czytać i pisać, a także recytować poematy Homera.
  • Dziewczynki nie uczęszczały do szkół (Spartanki dbały o sprawność fizyczną, aby w przyszłości urodzić zdrowe i silne dzieci);
  • Przeważnie edukacja dziewczynek sprowadzała się do nauki tkania, liczenia, gotowania oraz przędzenia. Greczynki uczyły się również muzyki. W wieku 14 lat były wydawane za mąż. Związek zawierano z inicjatywy mężczyzny, który zwracał się do ojca wybranki z propozycją zaślubin.
  • Mieszkające w Atenach kobiety nie miały żadnych praw politycznych. Ich życie ograniczało się do sfery prywatnej. Miały być przede wszystki dobrymi żonami i matkami. Zamężna kobieta rzadko opuszczała dom, przebywała zwykle w towarzystwie dzieci i niewolników, ponieważ mąż przebywał w ciągu dnia poza domem.
  • Mężczyźni w wieku 18 lat byli powoływani na dwuletnie przeszkolenie wojskowe, a po jego ukończeniu stawali się pełnoprawnymi obywatelami polis. Wyjatkiem była Sparta - dwudziestoletni Spartanie odbywali trwającą 10 lat obowiązkową służbę wojskową.