Historia

Wykorzystując tekst źródłowy, podaj różnice 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wykorzystując tekst źródłowy, podaj różnice

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wykorzystując tekst źródłowy podaj różnice w sytuacji mężczyzn i kobiet w starożytnej Grecji.

 • Do szóstego roku życia zarówno dziewczynki jak chłopcy pozostawali pod opieką matek.
 • Chłopcy rozpoczynali naukę w wieku 7 lat i przechodzili wówczas pod opiekę ojca. Uczyli się czytać i pisać, a także recytować poematy Homera.
 • Dziewczynki nie uczęszczały do szkół (Spartanki dbały o sprawność fizyczną, aby w przyszłości urodzić zdrowe i silne dzieci);
 • Przeważnie edukacja dziewczynek sprowadzała się do nauki tkania, liczenia, gotowania oraz przędzenia. Greczynki uczyły się również muzyki. W wieku 14 lat były wydawane za mąż. Związek zawierano z inicjatywy mężczyzny, który zwracał się do ojca wybranki z propozycją zaślubin.
 • Mieszkające w Atenach kobiety nie miały żadnych praw politycznych. Ich życie ograniczało się do sfery prywatnej. Miały być przede wszystki dobrymi żonami i matkami. Zamężna kobieta rzadko opuszczała dom, przebywała zwykle w towarzystwie dzieci i niewolników, ponieważ mąż przebywał w ciągu dnia poza domem.
 • Mężczyźni w wieku 18 lat byli powoływani na dwuletnie przeszkolenie wojskowe, a po jego ukończeniu stawali się pełnoprawnymi obywatelami polis. Wyjatkiem była Sparta - dwudziestoletni Spartanie odbywali trwającą 10 lat obowiązkową służbę wojskową.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie