Historia

Historia wokół nas 4 (Zeszyt ćwiczeń)

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Dzieło Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Dzieło Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

  • Ile lat upłynęło od wydania dzieła Mikołaja Kopernika do obecnego roku?

Obliczenia:

2016 rok - rok obecny.

1543 rok - rok wydania dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich".

2016 - 1543 = 473 

Odpowiedź: Od wydania dzieła Mikołaja Kopernika do obecnego roku minęło 473 lata.

  • Znane powiedzenie charakteryzujące wielkie odkrycie uczonego: "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię".