Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Porównaj życie średniowiecznego chłopa i rycerza 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Porównaj życie średniowiecznego chłopa i rycerza

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Chłopi

W epoce średniowiecza chłopi zajmowali się przede wszystkim uprawą roli i hodowlą zwierząt. Poszczególne prace polowe wykonywali co roku o stałej porze. Na swoich polach siali najczęściej żyto, owies, jęczmień i proso. Sadzili groch, bób, cebulę i soczewicę. Hodowali świnie, krowy i drób. Swoją pracę wykonywali za pomocą bardzo prostych narzędzi: cepa, radła, żaren i pługa. Chłopi mieszkali w drewnianych chatach pokrytych strzechą. Żywili się głównie daniami mącznymi, nabiałem i rybami. W porównaniu z przedstawicielami innych warstw średniowiecznego społeczeństwa - kmiecie mieszkali i żywili się najskromniej.

Rycerze

Rycerze byli średniowiecznymi wojownikami, którzy na wezwanie władcy stawali do walki. Za wierną służbę otrzymywali majątki ziemskie. Najzamożniejsi rycerze mieszkali w zamkach, które w czasie najazdów nieprzyjacielskich wojsk pełniły funkcję obonną. Wzorem średniowiecznego rycerza był pobożny, waleczny, odważny i uczciwy wojownik, który szanował kobiety i stawał w obronie słabszych. W wolnym czasie, rycerze chętnie uczestniczyli w turniejach i polowaniach. Ćwiczyli się we władaniu bronią.

Zajęcia i powinności chłopa:

- Uprawa roli;

- Hodowla bydła;

- Składanie danin właścicielowi ziemi uprawnej;

- Świadczenie licznych posług swemu panu;

- Płacenie podatku na rzecz Kościoła (dziesięciny);

Zajęcia i powinności rycerza:

- Obrona ojczyzny;

- Walka w obronie wiary katolickiej;

- Przestrzeganie kodeksu honorowego - odwaga, szlachetne postępowanie wobec wrogów, otaczanie opieką kobiet, dzieci i osób słabszych;

- Udział w polowaniach oraz turniejach rycerskich;