Historia

Przeczytaj, w jaki sposób budowano 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj, w jaki sposób budowano

Praca z tekstem
 Zadanie

  • Korzystając z tekstu, opisz własnymi słowami, w jaki sposób wznoszono piramidę

Piramidy w starożytnym Egipcie wznoszono z kamiennych bloków ważących po kilka ton. Transportowano je z kamieniołomów Nilem na barkach. Każdy blok ciągnęły dziesiątki robotników, podkładających pod kamienie drewniane belki. Następnie za pomocą machin - kamienne bloki wciągano na odpowiednią wysokość i układano w stopniowych rzędach. Po ustawieniu wszystkich bloków powstawała piramida schodkowa. Na koniec robotnicy polerowali piramidę tak długo, aż błyszczała na słońcu.

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 4 2015
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie