Historia

Tym razem powtórzenie to podróż po 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Tym razem powtórzenie to podróż po

1
 Zadanie

 • A - Rzym
 • B - Galia 
 • C - Konstantynopol 
 • D - Palestyna, Betlejem

A. Co jest symbolem Rzymu? Dlaczego?

- Symbolem Rzymu jest Wilczyca Kapitolińska, która według legendy wykarmiła Romulusa i Remusa. Opiekowała się nimi, dopóki nie zostali przygarnięci przez jednego z pasterzy.

A. Jak Rzymianie budowali drogi?

- Rzymska droga składała się z kilku warstw. Najpierw kopano głęboki rów, następnie na dnie oraz po jego bokach układano tłuczone kamienie. Sypano na nie żwir i piach, który mocno uklepywano. Na końcu układano nawierzchnię z dużych, płaskich kamieni. Przy drodze kopano rowy, gromadzące spływającą wodę oraz ustawiano kamienie milowe, wskazujące podróżnym odległość, dzielącą ich od miast położonych na szlaku.

A. Jakie było najważniejsze i najbardziej oryginalne rzymskie osiągnięcie?

- Najważniejszym oraz najbardziej oryginalnym osiągnięciem rzymskim było skodyfikowanie prawa. Pierwszy zbiór praw, nazwany Prawem XII tablic, powstał w Rzymie w połowie V wieku p.n.e. Tekst został wyryty na 12 tablicach z brązu, które wystawiono na widok publiczny.

A. Co to jest akwedukt? Kim był gladiator?

- Akwedukt - rzymski wodociąg doprowadzający wodę ze źródeł do rzymskich miast, wykorzystujący zasadę stałego spływu. Poprzez akwedukty woda była dostarczana do licznych fontann, łaźni, szaletów publicznych oraz bogatych domów.

- Gladiator - młody i silny niewolnik rzymski, szkolony do walk na arenie. Słowo "gladiator" oznacza osłownie "walczący mieczem". Gladiatorami zostawali najdzielniejsi wojownicy, którzy na arenie walczyli między sobą oraz z dzikimi zwierzętami - lwami, tygrysami oraz niedźwiedziami. Walki gladiatorów cieszyły się dużą popularnością wśród Rzymian. Oglądane przez tysiące widzów starcia siłaczy, kończyły się najczęściej śmiercią jednego z nich.

B. Do rzymskich prowincji dość łatwo było dotrzeć. Co ułatwiało komunikację w imperium?

- Komunikację w rozległym imperium rzymskim ułatwiała sieć solidnych, kamiennych dróg. 

B. Rzymskie wojsko było nieocenione w zdobywaniu ogromnych terenów. Jak je nazywamy?

- To legiony rzymskie. 

B. Opisz tryumf zwycięskiego wodza wjeżdżającego do Rzymu.

- Tryumf zwycięskiego wodza był uroczystością niezwykle podniosłą. Na Forum Romanum gromadziły się tłumy Rzymian pragnacych ujrzeć Cezara otoczonego walecznymi legionistami. Najpierw na plac wkraczali senatorzy w białych togach oraz muzykanci. Za nimi na wozach wieziono zwierzęta oraz łupy wojenne (skrzynie wypełnione złotem). Pędzono jeńców oraz niewolników. Cezar w wieńcu laurowym na głowie oraz pomalowanej na czerwono twarzy wjeżdżał do miasta na złotym rydwanie zaprzężonym w cztery białe konie. Za nim kroczyli żołnierze oraz oficerowie. Uroczysty orszak kierował się w stronę świątyni poświęconej Jowiszowi na Kapitolu. W czasie przejazdu zwycięskiego wodza, ludzie wiwatowali i rzucali wiązanki kwiatów. 

C. Czego stolicą został Konstantynopol pod koniec IV wieku? Dlaczego tak się stało? Jak z czasem zaczęto nazywać tę część imperium rzymskiego?

- Konstantynopol był stolicą wschodniej części cesarstwa rzymskiego. W 395 roku n.e. cesarstwo trwale podzielono na swie części: zachodnią ze stolicą w Rzymie oraz wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu. Z czasem tę część imperium rzymskiego zaczęto nazywać Cesarstwem wschodniorzymskim.

D. Skąd pochodził Jezus i jakiej religii dał początek? 

- Jezus pochodził z Palestyny, zapoczątkował chrześcijaństwo. 

D. Co oznacza nazwa "poganie"? 

- Poganie - to wyznawcy religii niechrześcijańskich, ludzie niewierzący i nieochrzczeni.

D. Dlaczego Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan?

- Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan, ponieważ odmawiali oni składania ofiar rzymskim bogom oraz cesarzowi. Obarczano ich winą za liczne nieszczęścia, które dotykały Imperium Romanum: wojny, epidemie oraz głód. Władcy dostrzegali w nowej religii zagrożenie dla państwa. Pierwszych chrześcijan skazywano na śmierć, torturowano i mordowano. 

D. Co to są ewangelie?

- Ewangelie to cztery księgi wchodzące w skłąd Nowego Testamentu: Ewangelia według św. Marka, Mateusza, Łukasza oraz Jana. Zawierają one opis życia oraz nauki Jezusa Chrystusa.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 4 2015
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie