Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wymień charakterystyczne cechy świata 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień charakterystyczne cechy świata

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Cechy charaktersytyczne "świata hellenistycznego":

Hellenizm, epoka hellenistyczna - to okres w dziejach starożytnej Grecji, trwający od śmierci Aleksandra Wielkiego (323 rok p.n.e.) do zagarnięcia Egiptu przez Rzym (30 rok p.n.e.)

  • Kilkudziesięcioletnie walki pomiędzy diadochami o schedę po Aleksandrze Wielkim doprowadziły do powstania trzech wielkich monarchii hellenistycznych: Ptolemeuszów (Egipt), Seleucydów (Syria), Antagonidów (Grecja i Macedonia), Attalidów (Pergamon) oraz wielu mniejszych.
  • Charakterystyczne dla hellenizmu było poszerzenie granic świata greckiego, ulegającego jednak w wielu dziedzinach wpływom cywilizacji Wschodu.
  • Nastąpił szybki rozwój handlu międzynarodowego.
  • Zasiedlanie Wschodu przez ludność grecką.
  • Wykształcenie uniwerslanego języka (koine), opartego na dialekcie attyckim, wzbogaconym o elementy jońskie.
  • Burzliwy rozwój kultury i nauki był możliwy dzięki poparciu władców hellenistycznych. Najważniejszymi ośrodkami rozwoju nauki i kultury stały się Aleksandria (ze swoją Biblioteką i Muzeum), Pergamon oraz wyspa Rodos.
  • W okresie hellenizmu wysoki poziom osiągnęła matematyka i technika (Euklides, Archimedes, Straton z Lampsaku), astronomia (Arystarch z Samos), geografia (Eratostenes z Cyreny), medycyna (Herofilos, Erasistratos z Keos), literatura,  filozofia (stoicyzm, cynizm, epikureizm), architektura oraz rzeźba (aleksandryjska sztuka).