Historia

Wymień charakterystyczne cechy świata 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień charakterystyczne cechy świata

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Cechy charaktersytyczne "świata hellenistycznego":

Hellenizm, epoka hellenistyczna - to okres w dziejach starożytnej Grecji, trwający od śmierci Aleksandra Wielkiego (323 rok p.n.e.) do zagarnięcia Egiptu przez Rzym (30 rok p.n.e.)

 • Kilkudziesięcioletnie walki pomiędzy diadochami o schedę po Aleksandrze Wielkim doprowadziły do powstania trzech wielkich monarchii hellenistycznych: Ptolemeuszów (Egipt), Seleucydów (Syria), Antagonidów (Grecja i Macedonia), Attalidów (Pergamon) oraz wielu mniejszych.
 • Charakterystyczne dla hellenizmu było poszerzenie granic świata greckiego, ulegającego jednak w wielu dziedzinach wpływom cywilizacji Wschodu.
 • Nastąpił szybki rozwój handlu międzynarodowego.
 • Zasiedlanie Wschodu przez ludność grecką.
 • Wykształcenie uniwerslanego języka (koine), opartego na dialekcie attyckim, wzbogaconym o elementy jońskie.
 • Burzliwy rozwój kultury i nauki był możliwy dzięki poparciu władców hellenistycznych. Najważniejszymi ośrodkami rozwoju nauki i kultury stały się Aleksandria (ze swoją Biblioteką i Muzeum), Pergamon oraz wyspa Rodos.
 • W okresie hellenizmu wysoki poziom osiągnęła matematyka i technika (Euklides, Archimedes, Straton z Lampsaku), astronomia (Arystarch z Samos), geografia (Eratostenes z Cyreny), medycyna (Herofilos, Erasistratos z Keos), literatura,  filozofia (stoicyzm, cynizm, epikureizm), architektura oraz rzeźba (aleksandryjska sztuka).
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie