Historia

Jaki wpływ na życie mieszkańców Palestyny 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Jaki wpływ na życie mieszkańców Palestyny

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
 • Jaki wpływ na życie mieszkańców Palestyny miały warunki geograficzne?

- Ziemie Palestyny rozciągały się na Bliskim Wschodzie nad Morzem Śródziemnym, pomiędzy Morzem Martwym na południu, a górami Libanu na północy;

- Żyzne ziemie ciągnące się wzdłuż rzeki Jordan oraz wybrzeża śródziemnomorskiego sprzyjały rozwojowi rolnictwa;

- Palestynę porastała roślinność stepowa i półpustynna, co ułatwiało hodowlę bydła oraz owiec;

- Żydzi zamieszkujący nad brzegami Jordanu oraz Jeziora Genezaret trudnili się rybołóstwem;

- Niekorzystna linia brzegowa nad Morzem Śródziemnym, sprawiła, że Żydzi nie budowali portów, nie zasłynęli jako doskonali żeglarze (w przeciwieństwie do Greków);

- Położenie Palestyny pomiędzy Europą, Azją i Afryką sprzyjało rozwojowy handlu. Z czasem wymiana handlowa stała się  głównym zajęciem Żydów, przyczyniła się do rozbudowy miast;

 

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie