Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Kto napisał pierwsze polskie 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Kto napisał pierwsze polskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Kto napisał pierwsze polskie kroniki?

  • Anonim zwany Galem - Kronika Galla Anonima (łac. Chronica Polonorum)

Kronika Galla Anonima jest najstarszym dziełem świeckim polskiego piśmiennictwa, opisuje dzieje państwa polskiego poczynając od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, na dworze którego powstało dzieło. Składa się z trzech części:

- Księga pierwsza - opisuje dzieje legendarne oraz historyczne początki państwa polskiego do narodzin Bolesłwa Krzywustego.

- Księga druga - opisuje młodość księcia Bolesława, do 1118 r.

- Księga trzecia - opisuje wydarzenia do roku 1113, jest to część niedokończona.

  • Wincenty Kadłubek - Kronika polska

Kronika Wincentego Kadłubka powstała w czasie panowania Kazimierza Sprawiedliwego, pomiędzy rokiem 1109 a 1208, składa się z czterech ksiąg pisanych w języku łacińskim.

  • Janko z Czarnkowa - Kronika Janka z Czarnkowa (łac. Joannis de Czarnkow chronicon Polonorum)

Kronika Janka z Czarnkowa obejmuje okres lat 1370 - 1384. Posiada zarówno cechy pamiętnika jak i antyandegaweńskiego pamfletu politycznego). Powstała w latach 1376-1384.

  • Jan DługoszRoczniki, czyli Kronika Sławnego Królestwa Polskiego (łac. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae)

Roczniki, czyli Kronika Sławnego Królestwa Polskiego pisane były przez około dwadzieścia pięć lat. Przepełnia je głęboki patriotyzm autora oraz silna wiara w opatrzność Bożą, która czuwa nad dziejami nie tylko naszego państwa, ale również losami indywidualnych ludzi. Dzieło Jana Długosza obejmuje historię Polski od najdawniejszych czasów do roku 1480.