Historia

Bliżej historii 1 (Podręcznik, WSiP)

Kto napisał pierwsze polskie 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Kto napisał pierwsze polskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Kto napisał pierwsze polskie kroniki?

 • Anonim zwany Galem - Kronika Galla Anonima (łac. Chronica Polonorum)

Kronika Galla Anonima jest najstarszym dziełem świeckim polskiego piśmiennictwa, opisuje dzieje państwa polskiego poczynając od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, na dworze którego powstało dzieło. Składa się z trzech części:

- Księga pierwsza - opisuje dzieje legendarne oraz historyczne początki państwa polskiego do narodzin Bolesłwa Krzywustego.

- Księga druga - opisuje młodość księcia Bolesława, do 1118 r.

- Księga trzecia - opisuje wydarzenia do roku 1113, jest to część niedokończona.

 • Wincenty Kadłubek - Kronika polska

Kronika Wincentego Kadłubka powstała w czasie panowania Kazimierza Sprawiedliwego, pomiędzy rokiem 1109 a 1208, składa się z czterech ksiąg pisanych w języku łacińskim.

 • Janko z Czarnkowa - Kronika Janka z Czarnkowa (łac. Joannis de Czarnkow chronicon Polonorum)

Kronika Janka z Czarnkowa obejmuje okres lat 1370 - 1384. Posiada zarówno cechy pamiętnika jak i antyandegaweńskiego pamfletu politycznego). Powstała w latach 1376-1384.

 • Jan DługoszRoczniki, czyli Kronika Sławnego Królestwa Polskiego (łac. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae)

Roczniki, czyli Kronika Sławnego Królestwa Polskiego pisane były przez około dwadzieścia pięć lat. Przepełnia je głęboki patriotyzm autora oraz silna wiara w opatrzność Bożą, która czuwa nad dziejami nie tylko naszego państwa, ale również losami indywidualnych ludzi. Dzieło Jana Długosza obejmuje historię Polski od najdawniejszych czasów do roku 1480.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10643

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie