Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Odpowiedz, jakie przywileje otrzymała 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, jakie przywileje otrzymała

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Na mocy przywileju nadanego przez Ludwika Węgierskiego w Koszycach:

  • zmniejszono podatek płacony przez szlachtę z 12 do 2 groszy z łanu chłopskiego;
  • monarcha zobowiązał się, że nie będzie pobierał nadzwyczajnych podatków oraz wypłaci szlachcie odszkodowania za straty poniesione w wyprawach poza granicami Królestwa;
  • Zamki powstałe bez zgody króla miały być wznoszone wyłącznie na koszt króla;
  • Pozostawiono wszelkie dotychczasowe swobody;