Historia

Bliżej historii 1 (Podręcznik, WSiP)

Jak oceniasz mocarstwową politykę 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Jak oceniasz mocarstwową politykę

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Pozytywne skutki mocarstwowej polityki Bolesława Chrobrego:

 • Poszerzenie granic państwa polskiego o Milsko, Łużyce, Morawy, Słowację i Grody Czerwieńskie;
 • Zwycięskie wojny z Niemcami, Rusią Kijowską i Czechami;
 • Koronacja królewska zwieńczyła ambitne i wojownicze rządy Bolesława Chrobrego, nadała sakralny charakter jego władzy, zwiększyła prestiż dynastii Piastów oraz ich państwa jako suwerennego królestwa;

Negatywne skutki mocarstwowej polityki Bolesława Chrobrego:

 • Wojny toczone z cesarstwem niemieckim trwały z przewami kilkanaście lat, spowodowały wielkie zniszczenie Wielkopolski i Śląska;
 • Sukcesy odniesione na wschodzie (przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski) okazały się nietrwałe. Świętopełk został pozbawiony władzy, a stosunki polsko - ruskie pozostały wrogie na kolejne dziesięciolecia;
 • W 1007 r. Polska utraciła Pomorze, gdzie władzę przejęli lokalni książęta pogańscy;
 • Wojny osłabiły państwo wewnętrznie oraz doprowadziły do wzrostu niezadowolenia społecznego, ponoszącego koszty ich prowadzenia;
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10553

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie