Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Dlaczego Francję za panowania Kapetyngów 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dlaczego Francję za panowania Kapetyngów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Francję za panowania Kapetyngów określamy mianem - monarchia feudalna, ponieważ panował w niej porządek społeczny i polityczny zwany feudalizmem

Władza formalnie znajdowała się w rękach króla i była dziedziczona na jego potomków. Rycerze składali hołd lenny swoim hrabiom lub książętom, ci zaś przysięgali posłuszeństwo królowi, który był najwyższym seniorem, czyli suzerenem. W ten sposób powstawały we Francji drabiny feudalnej władzy, których spoiwem były przysięgi lenne.