Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Czym zajmowali się benedyktyni? 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Czym zajmowali się benedyktyni?

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Benedyktyni - to najstarszy zakon męski w Kościele katolickim, założony w 529 r. przez św. Benedykta z Nursji. Z fundacji św. Benedykta powstało najstarsze opactwo benedyktyńskie na Monte Cassino. Benedyktynów obowiązywała reguła łącząca naukę i pracę (stąd słynna reguła: ora et labora - módl się i pracuj). We wczesnym średniowieczu benedyktyni stanowili elitę intelektualną Europy, mając wielki wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. Prowadzili liczne szkoły i szpitale. Największą sławę przyniosło mnichom ręczne powielanie egzemplarzy Biblii, ksiąg liturgicznych oraz dzieł autorów antycznych, dzięki czemu ocalono przed zniszczeniem wiele utworów starożytnych (stąd określenie - benedyktyńska praca).