Historia

Wyjaśnij, dlaczego Cyryla i Metodego 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego Cyryla i Metodego

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Cyryla i Metodego nazwano apostołami Słowian, ponieważ prowadzili oni misję chrystianizacyjną na terenie Moraw. Cyryl stworzył pierwszy alfabet słowiański, tzw. głagolicę. W tym celu wykorzystał litery greckie, które odpowiednio zmodyfikował, tak aby odzwierciedlały fonetykę słowiańską. Bracia przetłumaczyli na język słowiański fragmenty Biblii oraz teksty liturgiczne i teologiczne. Po przybyciu na Morawy posługiwali się językiem słowiańskim nie tylko w nauczaniu, ale także w liturgii. Po śmierci Cyryla, Metody został arcybiskupem Moraw oraz innych krajów słowiańskich. W wyniku intryg na dworze papieskim, w 885 r., po śmierci misjonarza - metropolia została zlikwidowana. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego - współpatronami Europy. W ikonografii są oni przedstawiani jako biskupi greccy lub łacińscy, a ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich oraz rozwinięty zwój z alfabetem łacińskim.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie